Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Infosys Blue Logo

Whistleblower Channel - Speak Up, We Hear You.

รายงานข้อกังวลออนไลน์

ระบบนี้ช่วยให้การรายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับปัญหาในที่ทำงาน เช่น ข้อกังวลด้านการเงินและการตรวจสอบ การคุกคาม การโจรกรรม การใช้สารเสพติดและสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยทำได้ง่ายขึ้น

โทรหาสายด่วนจริยธรรมของเรา

หากคุณต้องการพูดกับใครสักคนอย่างเป็นความลับ โทรหาเรา หนึ่งในตัวแทนของเรายินดีให้ความช่วยเหลือ

ถามคำถาม

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับจริยธรรมหรือการปฏิบัติตามกฎหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท คุณสามารถถามได้อย่างไม่เปิดเผยตัวตนและเป็นความลับ

การแจ้งข้อมูล

เมื่อคุณแจ้งข้อมูล คุณทำให้ทั้งบริษัทดีขึ้น

เราเพิ่มศักยภาพให้ทีมงานของเราแจ้งข้อมูลเมื่อพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

ติดตาม

คุณสามารถตรวจสอบสถานะของรายงานหรือคำถามของคุณได้โดยใช้หมายเลขการเข้าถึงและรหัสผ่านที่คุณสร้างขึ้นเมื่อคุณส่งรายงานหรือคำถาม

แนวทางปฏิบัติ

Infosys ได้พัฒนาแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรม (เรียกว่า “แนวทางปฏิบัติ”) ที่กำหนดหลักการนำทางพื้นฐานสำหรับพนักงานทุกคน

Whistleblower Policy

Any person wishing to express a good faith concern or suspected violation of applicable law or Company’s Code of Conduct and Ethics, are encouraged to do so using any of the channels mentioned in the WB policy including this portal. Management is cognizant of the fact that a value based compliance cannot be achieved without the support of each of its stakeholders. Any person reporting genuine issues help the management to detect issues at an earlier stage and implement remedial measures to effectively dealing with the identified issues. Needless to state, Infosys follows a strict non-retaliation policy which ensures protection from any reprisal, threats, retribution or retaliation for (a) good faith reporting of a violation or a suspected violation of law, code or other Company policies and (b) assisting in any investigation or process with respect to such a violation. Any violation of the non-retaliation policy are viewed strictly resulting in disciplinary action against anyone responsible including termination of employment.

สิ่งที่คาดหวังในกระบวนการรายงาน

  หากคุณพบเห็นหรือประสบปัญหาในหัวข้อต่อไปนี้ โปรดติดต่อเรา

  • การจัดซื้อจัดจ้างสาธารณะ
  • บริการ ผลิตภัณฑ์และตลาดทางการเงิน
  • ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎของผลิตภัณฑ์
  • ความปลอดภัยด้านการขนส่ง
  • การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  • การป้องกันกัมมันตภาพรังสีและความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์
  • ความปลอดภัยทางอาหาร สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์
  • การสาธารณสุข
  • การคุ้มครองผู้บริโภค
  • การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล
  • เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับข้อกังวลของคุณ
  • เราจะปฏิบัติต่อคุณอย่างให้เกียรติและเคารพ

  • เราจะไม่ขอให้คุณระบุตัวตน

  • การสื่อสารของคุณจะเป็นความลับ

  • Convercent และบุคคลที่ได้รับการพิจารณาว่าเหมาะสมในองค์กรของคุณจะได้รับรายงานเหตุการณ์ของคุณ

  • องค์กรของคุณจะจัดการรายงานเหตุการณ์ทั้งหมดตามขั้นตอนการสืบสวนภายในของแต่ละองค์กร

  • เราจะจัดการกับข้อกังวลของคุณและแจ้งให้คุณทราบความคืบหน้าระหว่างการสืบสวน

  • เราจะติดต่อคุณเมื่อการสืบสวนสิ้นสุดลงและแจ้งให้คุณทราบว่าสิ่งที่เราค้นพบยืนยันข้อกังวลของคุณหรือไม่

  • คุณจะไม่ถูกคุกคามเนื่องมาจากการรายงานด้วยความบริสุทธิ์ใจ

  Convercent เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างโซลูชันที่ดีที่สุดด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎ เราช่วยให้พนักงานสามารถแบ่งปันข้อกังวลหรือเหตุการณ์โดยไม่เปิดเผยตัวตนได้อย่างง่ายดาย เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศที่ทุกเสียงได้รับการรับฟัง

  การรายงานเหตุการณ์ของคุณจะไม่ถูกส่งไปยังผู้บังคับใช้กฎหมายโดยอัตโนมัติ รายงานเหตุการณ์ของคุณจะถูกส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเฉพาะในกรณีที่องค์กรของคุณรู้สึกว่าผู้บังคับใช้กฎหมายควรได้รับสำเนาหรือหากกฎหมายบังคับ

  ในทุกกรณี เราจะพยายามอย่างสุดความสามารถในการรับประกันว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่รายงานจะถูกเก็บไว้เป็นความลับและจะได้รับการสื่อสารตามความจำเป็นเท่านั้น ด้านล่างนี้คือการไม่เปิดเผยตัวตนในระดับต่างๆ ที่คุณสามารถเลือกได้:

  • ไม่เปิดเผยตัวตนโดยสิ้นเชิง: คุณไม่ขอเปิดเผยชื่อหรือข้อมูลติดต่อของคุณ ตัวตนของคุณจะได้รับการปกป้องอย่างเต็มที่ในการรายงานเหตุการณ์

  • ไม่เปิดเผยตัวตนต่อองค์กรของคุณ: คุณไม่มีปัญหาในการเปิดเผยชื่อและข้อมูลติดต่อของคุณต่อ Convercent แต่ขอไม่เปิดเผยต่อองค์กรของคุณ Convercent อาจติดต่อคุณอย่างเป็นความลับเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรายงาน แต่จะไม่เปิดเผยตัวตนของคุณต่อองค์กรของคุณ ไม่ว่าเวลาใด

  • แบ่งปันชื่อและข้อมูลของฉัน: คุณไม่มีปัญหาในการเปิดเผยตัวตน คุณเลือกที่จะเปิดเผยชื่อและตัวตนของคุณต่อทั้งองค์กรของคุณและ Convercent

  All Rights Reserved