Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Infosys Blue Logo

Whistleblower Channel - Speak Up, We Hear You.

Zgłoś obawę online

System ten ułatwia powiadamianie o incydentach dotyczących problemów w miejscu pracy, takich jak obawy związane z kwestiami finansowymi i audytowymi, nękaniem, kradzieżami, nadużywaniem substancji odurzających i niebezpiecznymi warunkami pracy.

Zadzwoń na naszą infolinię ds. etyki

Jeśli wolisz porozmawiać z kimś poufnie, zadzwoń do nas, a jeden z naszych przedstawicieli chętnie Ci pomoże.

Zadaj Pytanie

Jeśli masz pytanie dotyczące etyki, zgodności z przepisami lub jeśli masz zapytanie dotyczące jakiejś polityki firmy, możesz zadać je anonimowo i poufnie.

Zabierz głos

Zabierając głos dbasz o udoskonalenie całej naszej organizacji.

Upoważniamy nasz zespół do zabierania głosu, gdy coś jest nie tak.

Działania następcze

Status Twojego zgłoszenia lub pytania możesz sprawdzić za pomocą numeru dostępu i hasła utworzonego podczas przesyłania takiego zgłoszenia lub pytania.

Kodeks postępowania

Firma Infosys opracowała Kodeks postępowania i etyki w biznesie („Kodeks postępowania”), który określa podstawowe zasady postępowania dla wszystkich pracowników.

Whistleblower Policy

Any person wishing to express a good faith concern or suspected violation of applicable law or Company’s Code of Conduct and Ethics, are encouraged to do so using any of the channels mentioned in the WB policy including this portal. Management is cognizant of the fact that a value based compliance cannot be achieved without the support of each of its stakeholders. Any person reporting genuine issues help the management to detect issues at an earlier stage and implement remedial measures to effectively dealing with the identified issues. Needless to state, Infosys follows a strict non-retaliation policy which ensures protection from any reprisal, threats, retribution or retaliation for (a) good faith reporting of a violation or a suspected violation of law, code or other Company policies and (b) assisting in any investigation or process with respect to such a violation. Any violation of the non-retaliation policy are viewed strictly resulting in disciplinary action against anyone responsible including termination of employment.

Czego można oczekiwać po procesie raportowania

  Jeśli jesteś świadkiem nieprawidłowości lub doświadczasz osobiście nieprawidłowości w niżej wymienionych domenach tematycznych, powiadom nas o tym.

  • Zamówienia publiczne
  • Usługi finansowe, produkty i rynki
  • Bezpieczeństwo i zgodność produktu
  • Bezpieczeństwo transportu
  • Ochrona środowiska
  • Ochrona przed promieniowaniem i bezpieczeństwo jądrowe
  • Ochrona żywności i pasz, zdrowie i dobrostan zwierząt
  • Publiczna służba zdrowia
  • Ochrona konsumentów
  • Ochrona prywatności i danych osobowych
  • Twoje obaw są traktowane poważnie.
  • Także Ciebie potraktujemy z godnością i szacunkiem.

  • Nie poprosimy Cię o ujawnienie swojej tożsamości.

  • Komunikowanie się z nami będzie objęte poufnością.

  • Twoje zgłoszenie zostanie odebrane przez Convercent i przesłane do osób uznanych za odpowiednie w Twojej organizacji.

  • Twoja organizacja przetwarza wszystkie zgłoszenia zgodnie z wewnętrznymi procedurami dochodzeniowymi.

  • Twoje obawy zostaną wzięte pod uwagę, będziemy Cię także na bieżąco informować o statusie Twojego zgłoszenia podczas jego rozpatrywania.

  • Skontaktujemy się z Tobą po zakończeniu dochodzenia i poinformujemy, czy Twoje obawy były uzasadnione, czy nie.

  • Przesłanie zgłoszenia w dobrej wierze nie spotka się z żadnymi działaniami odwetowymi.

  Convercent to organizacja zajmująca się budowaniem najlepszych w swojej klasie rozwiązań w zakresie etyki i zgodności. Umożliwia pracownikom dzielenie się obawami lub opisami zdarzeń, przy jednoczesnym zachowaniu anonimowości i przy sprzyjając atmosferze, w której każdy głos jest słyszalny.

  Powiadomienie o zdarzeniu NIE jest automatycznie przesyłane do organów ścigania. Tylko jeśli organizacja uzna, że organy ścigania powinny otrzymać kopię Twojego zgłoszenia lub jeśli będzie to wymagane prawem, zgłoszenie incydentu zostanie przekazane na policję.

  We wszystkich przypadkach dołożymy wszelkich starań, aby informacje dotyczące zgłoszonego incydentu były traktowane jako poufne i przekazywane wyłącznie na zasadzie ograniczonego dostępu (wyłącznie osobom dysponującym odpowiednim uzasadnieniem do ich posiadania). Poniżej znajdują się różne poziomy anonimowości, które możesz wybrać:

  • Możesz zachować całkowitą anonimowość: Nie ujawnisz swojego imienia i nazwiska ani danych kontaktowych. Twoja tożsamość będzie całkowicie chroniona w raporcie dotyczącym zdarzenia.

  • Możesz zachować anonimowość wobec swojej organizacji: Możesz swobodnie ujawniać swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe firmie Convercent, ale nie swojej organizacji. Firma Convercent może kontaktować się z Tobą poufnie w celu zebrania dodatkowych informacji na temat zgłoszenia, jednak w żadnym momencie nie ujawni Twojej tożsamości osobom z Twojej organizacji.

  • Możesz udostępnić swoje imię, nazwisko i inne dane: Nie zależy Ci na anonimowości. Decydujesz się ujawnić swoje imię, nazwisko oraz tożsamość zarówno swojej organizacji, jak i firmie Convercent.

  All Rights Reserved