Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Infosys Blue Logo

Whistleblower Channel - Speak Up, We Hear You.

Rapporter en bekymring online

Dette systemet gjør det lett å rapportere en hendelse om arbeidsplassproblemer. Dette kan være bekymringer angående økonomi og regnskap samt trakassering, tyveri, rusmisbruk og utrygge arbeidsforhold.

Ring etikklinjen vår

Hvis du foretrekker å ha en konfidensiell samtale med noen, kan du ringe og prate med en av medarbeiderne våre.

Still et spørsmål

Hvis du har et spørsmål om etikk eller overholdelse, eller ønsker å rette en henvendelse om selskapets retningslinjer, kan disse opprettes anonymt og konfidensielt.

Gi beskjed

Når du gir beskjed, gjør du hele selskapet bedre.

Vi forteller teamet vårt at det må gi beskjed når noe ikke stemmer.

Følg opp

Du kan sjekke statusen til rapporten din eller spørsmålet ditt ved å bruke tilgangsnummeret og passordet du lagde da du sendte inn rapporten eller spørsmålet.

Atferdsregler

Infosys har utviklet sine egne atferdsregler og etiske prinsipper som forklarer grunnprinsippene for hvordan medarbeiderne skal oppføre seg.

Whistleblower Policy

Any person wishing to express a good faith concern or suspected violation of applicable law or Company’s Code of Conduct and Ethics, are encouraged to do so using any of the channels mentioned in the WB policy including this portal. Management is cognizant of the fact that a value based compliance cannot be achieved without the support of each of its stakeholders. Any person reporting genuine issues help the management to detect issues at an earlier stage and implement remedial measures to effectively dealing with the identified issues. Needless to state, Infosys follows a strict non-retaliation policy which ensures protection from any reprisal, threats, retribution or retaliation for (a) good faith reporting of a violation or a suspected violation of law, code or other Company policies and (b) assisting in any investigation or process with respect to such a violation. Any violation of the non-retaliation policy are viewed strictly resulting in disciplinary action against anyone responsible including termination of employment.

Hva kan du forvente i rapporteringsprosessen

  Hvis du er vitne til eller opplever problemer innenfor følgende områder, ber vi om at du kontakter oss. 

  • Offentlig anskaffelse
  • Økonomiske tjenester, produkter og markeder
  • Produktsikkerhet og overholdelse
  • Transportsikkerhet
  • Miljøvern
  • Strålebeskyttelse og kjernekraftsikkerhet
  • Mat og fôringsikkerhet, dyrehelse og velvære
  • Offentlig helse
  • Forbrukerbeskyttelse
  • Beskyttelse av personvern og personlige opplysninger
  • Bekymringsmeldingen din tas alvorlig.
  • Du behandles med verdighet og respekt.

  • Du må ikke identifisere deg selv.

  • Kommunikasjonen din er konfidensiell.

  • Hendelsesrapporten din blir mottatt av Convercent og sendt til de rette enkeltpersonene i organisasjonen din.

  • Organisasjonen din håndterer alle hendelsesrapporter i samsvar med de interne etterforskningsrutinene sine.

  • Det iverksettes tiltak rundt bekymringsmeldingen din og du blir informert i løpet av etterforskningen.

  • Du blir kontaktet når etterforskningen er ferdig og informert om oppdagelsene kan dokumenteres eller ikke.

  • Hvis du har sendt inn en bekymringsmelding i god tro, blir du ikke utsatt for gjengjeldelser.

  Convercent er en organisasjon hvis mål er å bygge bransjens beste løsninger innen etikk og overholdelse. Det gjør det lett for medarbeidere å dele bekymringer eller hendelser, samtidig som det er lett å være anonym, noe som legger grunnlaget for et arbeidsmiljø hvor alle kan si meningen sin.

  Hendelsesrapporten din blir IKKE sendt automatisk til ordensmakten. Hendelsesrapporten din blir bare videresendt til politiet hvis organisasjonen din føler at ordensmakten bør motta en kopi, eller hvis den aktuelle loven gjør dette nødvendig.

  I alle tilfeller skal vi gjøre alt vi kan for å sikre at informasjonen beslektet med en rapportert hendelse oppbevares konfidensielt og at folk bare får vite det de trenger å vite. Nedenfor finnes det ulike anonymitetsnivåer du kan velge blant:

  • Forbli helt anonym: Du avslører ikke navnet eller kontaktinformasjonen din. Identiteten din blir fullstendig beskyttet i hendelsesrapporten.

  • Forbli anonym mot organisasjonen din: Du gir gjerne navnet ditt og kontaktinformasjonen din til Convercent, men ikke til organisasjonen din. Convercent kan kontakte deg konfidensielt for å innhente informasjon om rapporten, men de kommer aldri til å avsløre identiteten din til organisasjonen du jobber for.

  • Del navnet mitt og informasjonen min: Du har ikke behov for å være anonym. Du velger å avsløre både navnet og identiteten din til organisasjonen din og Convercent.

  All Rights Reserved