Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Infosys Blue Logo

Whistleblower Channel - Speak Up, We Hear You.

Anmäl ett ärende online

Det här systemet gör det enkelt att anmäla en incident som har att göra med arbetsplatsfrågor såsom finansiella- eller redovisningsfrågor, trakasserier, stöld, drog- och alkoholmissbruk och säkerhetsbrister.

Ring vår jourtelefon för etik

Om du föredrar att anonymt prata med någon så kan du ringa oss så hjälper ett av våra ombud dig.

Ställ en fråga

Om du har en fråga om etik eller efterlevnad eller om företagets policy kan du ställa frågan helt anonymt.

Att tala ut

När du talar ut gör du hela företaget bättre.

Vi gör det möjligt för vårt team att tala ut när nåt inte är helt rätt.

Uppföljning

Du kan kolla statusen på din anmälan eller fråga genom att använda registreringsnumret och lösenordet du skapade när du skickade in din anmälan eller fråga.

Uppförandekod

Infosys har tagit fram en uppförande- och etikkod (uppförandekoden) som ger grundledande vägledningsprinciper för alla anställda.

Whistleblower Policy

Any person wishing to express a good faith concern or suspected violation of applicable law or Company’s Code of Conduct and Ethics, are encouraged to do so using any of the channels mentioned in the WB policy including this portal. Management is cognizant of the fact that a value based compliance cannot be achieved without the support of each of its stakeholders. Any person reporting genuine issues help the management to detect issues at an earlier stage and implement remedial measures to effectively dealing with the identified issues. Needless to state, Infosys follows a strict non-retaliation policy which ensures protection from any reprisal, threats, retribution or retaliation for (a) good faith reporting of a violation or a suspected violation of law, code or other Company policies and (b) assisting in any investigation or process with respect to such a violation. Any violation of the non-retaliation policy are viewed strictly resulting in disciplinary action against anyone responsible including termination of employment.

Hur anmälningsprocessen fungerar

  Kontakta oss om du ser eller upplever problem inom något av de följande områdena. 

  • Offentlig upphandling
  • Finansiella tjänster, produkter och marknader
  • Produktsäkerhet och efterlevnad
  • Transportsäkerhet
  • Miljöskydd
  • Strålningsskydd och kärnsäkerhet
  • Livsmedels- och fodersäkerhet, djurhälsa och djurvälfärd
  • Folkhälsa
  • Konsumentskydd
  • Integritetsskydd och skydd av personuppgifter
  • Ditt ärende tas på allvar.
  • Du behandlas med värdighet och respekt.

  • Du behöver inte identifiera dig själv.

  • Din kommunikation är konfidentiell.

  • Efter att du skickar in din incidentanmälan kommer den mottas av Convercent och skickas till de individer som anses lämpliga inom din organisation.

  • Din organisation hanterar alla incidentanmälningar enligt sina interna rutiner för utredningar

  • Ditt ärende behandlas och du hålls informerad under utredningens gång.

  • Du kontaktas när utredningen är avslutad och informeras om resultaten bekräftas eller inte.

  • Du kommer inte drabbas av repressalier för anmälningar gjorde i god tro.

  Convercent är en organisation som strävar efter att att skapa de bästa möjliga lösningarna för etik och efterlevnad. Det gör det möjligt för anställda att dela med sig av problematik och incidenter, samtidigt som anonymitet bibehålls och en stämning främjas där varje röst hörs.

  Din incidentanmälan kommer INTE automatisk skickas till brottsbekämpande myndigheter. Bara om din organisation anser att brottsbekämpande myndigheter bör få en kopia, eller om det finns juridiska krav för det kommer din incidentanmälan att vidarebefordras till polisen.

  Under alla omständigheter kommer vi göra allt för att försäkra att informationen relaterad till en anmäld incident hålls konfidentiell och bara kommuniceras baserat på behovsenlig behörighet. Här nedan finns de olika nivåerna av anonymitet du kan välja mellan:

  • Var helt anonym: Du kommer inte att ge ditt namn eller kontaktinformation. Din identitet är helt skyddad på incidentanmälan.

  • Förbli anonym gentemot din organisation: Du känner dig bekväm med att visa ditt namn och kontaktinformation till Convercent, men inte till din organisation. Convercent kan komma att kontakta dig konfidentiellt för att samla in vidare information om anmälan, men kommer inte vid något tillfälle avslöja din identitet till din organisation.

  • Dela mitt namn och information: Du bryr dig inte om anonymitet. Du väljer att visa ditt namn och din identitet till både din organisation och till Convercent.

  All Rights Reserved